تغییر برنامه امتحان روز 23 خرداد به دلیل تداخل امتحانات روز 23 خرداد با کنکور کارشناسی ارشد امتحانات روز 23 خرداد به 10 تیر ماه انتقال یافت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر