تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96


نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396


ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش: 96/10/2الی 96/10/30
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) و تایید توسط مرکز مبداء و مقصد: 96/10/2الی 96/10/30

ثبت نام و انتخاب واحد: 96/11/1 الی 96/11/7
زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی: 96/6/16 الی 96/9/8

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید: 96/11/3 الی 97/2/20
درخواست معادل سازی دروس ورودیهای جدید: 96/11/3الی 96/11/29
زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید: 96/11/14 الی 97/03/03
حذف و اضافه: 96/11/28 96/12/08
ارزشیابی اساتید: 97/1/28 الی 97/3/5
تغییر مرکز محل آزمون پایان ترم ( مهمان اضطراری): 97/2/1 الی 97/2/17
پایان ثبت نمره میانترم مقطع کارشناسی: 97/4/13
زمان دریافت کارت آزمون پایان ترم توسط دانشجو: 97/3/16 الی 97/4/13
زمان امتحانات: 97/3/19 الی 97/4/13
ثبت نمرات تشریحی کارشناسی: 97/3/19 الی 97/04/13

1

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما