تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96


نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396


ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش: 96/6/4 الی 96/6/16
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) و تایید توسط مرکز مبداء و مقصد: 96/6/4 الی 96/6/16

ثبت نام و انتخاب واحد: 96/6/14 الی 96/6/23
زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی: 96/6/16 الی 96/9/8

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید: 96/6/20 الی 96/7/10
درخواست معادل سازی دروس ورودیهای جدید: 96/6/20 الی 96/7/10
تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود:96/6/22 ال 96/7/10
زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید: 96/7/10 الی 96/9/30
حذف و اضافه: 96/7/17 96/7/24
ارزشیابی اساتید:96/9/4 الی 96/9/23
تغییر مرکز محل آزمون پایان ترم ( مهمان اضطراری): 96/9/4 الی 96/9/14
پایان ثبت نمره میانترم مقطع کارشناسی: 96/10/25
زمان دریافت کارت آزمون پایان ترم توسط دانشجو: 96/9/27 الی 96/10/25
زمان امتحانات: 96/10/2 الی 96/10/25
ثبت نمرات تشریحی کارشناسی: 96/10/2 الی 96/11/1

1

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما